Sjekkliste før tinglysning

Sjekk­lis­te før ting­lys­ning

Sjekkliste før tinglysning

Norsk Eiendomsinformasjon AS har kommet med en oppdatert utgave av Tinglysningshåndboken. Boken erstatter utgaven Tinglysning fra 1992. NæringsEiendom vil i tiden fremover presentere utdrag fra boken, med særlig vekt på faguttrykk og opplysninger som er til nytte for aktører innen eiendom.


I tinglysningslovens § 12 er det bestemt at de dokumenter som går ut på å stifte, forandre, behefte, anerkjenne eller oppheve en rett kan tinglyses.<br> Følgende bør kontrolleres før dokumentet sendes til tinglysningskontoret:<br> <p> *Kan rettstiftelsen tinglyses? (tgl.l. § 12)<br> *Foreligger det forbud etter tgl.l. §12 a?<br> *Er dokumentet entydig? (tgl.l. § 8)<br> *Er riktig registernummer påført?<br> *Er det et originaldokument? (tgl.l. § 6)<br> *Er dokumentet underskrevet?<br> *Navn med blokkbokstaver eller maskinskrevet?<br> *Er fødselsnummer/foretaksnummer angitt? (forskr. § 4)<br> * Foreligger ektefelle/partner-samtykke? (ektesk.l. § 32)<br> *Har utsteder av dokumentet grunnbok hjemmel?<br> *Har hjemmelshaver samtykket? (tgl.l. § 13)<br> *Er underskriftene bevitnet? (tgl.l. § 17, jfr. forskrift § 3)<br> *Foreligger tinglysningsgjenpart? (forskr. § 6)<br> *Er gjenparten bekreftet? (forskr. § 6)<br> *Foreligger fullmakt i original?<br> *Er firmaattest ikke eldre enn ett år gammel?<br> * Kreves det annen legitimasjon (vedtekter mv)?<br> *Kreves det konsesjon?<br> *Kreves det egenerklæring?<br> *Er tinglysningsgebyr riktig?<br> *Er omsetningsverdi oppgitt i skjøtet?<br> *Er dokumentavgift riktig?<br> <p> <p>Her finner du en oversikt over <a href=http://www.sn.no/ne/Aktorer.htm><b>tilbydere av eiendom og tomter. </b></a> <p>


Til leie
Trondheim

Kontor opptil 545 m²

Ivar Lykkes veg 9, TILLER

Pene kontorlokaler sentralt beliggende på Rosten. God parkeringsdekning

Les mer på NE.no


Leier 7500 m2 av Thon Les mer
- Jordbær med fløte Les mer
Gigantprosjekt på Storo Les mer

 54 prosent oppgang! Les mer
Rekordomsetning på Paretos eiendomsbørs Les mer
Hadrian ansetter ny rådgiver Les mer