Mest lest, best dekning, flest lesere
Sjekkliste før tinglysning

Sjekkliste før tinglysning

Norsk Eiendomsinformasjon AS har kommet med en oppdatert utgave av Tinglysningshåndboken. Boken erstatter utgaven Tinglysning fra 1992. NæringsEiendom vil i tiden fremover presentere utdrag fra boken, med særlig vekt på faguttrykk og opplysninger som er til nytte for aktører innen eiendom.


I tinglysningslovens § 12 er det bestemt at de dokumenter som går ut på å stifte, forandre, behefte, anerkjenne eller oppheve en rett kan tinglyses.<br> Følgende bør kontrolleres før dokumentet sendes til tinglysningskontoret:<br> <p> *Kan rettstiftelsen tinglyses? (tgl.l. § 12)<br> *Foreligger det forbud etter tgl.l. §12 a?<br> *Er dokumentet entydig? (tgl.l. § 8)<br> *Er riktig registernummer påført?<br> *Er det et originaldokument? (tgl.l. § 6)<br> *Er dokumentet underskrevet?<br> *Navn med blokkbokstaver eller maskinskrevet?<br> *Er fødselsnummer/foretaksnummer angitt? (forskr. § 4)<br> * Foreligger ektefelle/partner-samtykke? (ektesk.l. § 32)<br> *Har utsteder av dokumentet grunnbok hjemmel?<br> *Har hjemmelshaver samtykket? (tgl.l. § 13)<br> *Er underskriftene bevitnet? (tgl.l. § 17, jfr. forskrift § 3)<br> *Foreligger tinglysningsgjenpart? (forskr. § 6)<br> *Er gjenparten bekreftet? (forskr. § 6)<br> *Foreligger fullmakt i original?<br> *Er firmaattest ikke eldre enn ett år gammel?<br> * Kreves det annen legitimasjon (vedtekter mv)?<br> *Kreves det konsesjon?<br> *Kreves det egenerklæring?<br> *Er tinglysningsgebyr riktig?<br> *Er omsetningsverdi oppgitt i skjøtet?<br> *Er dokumentavgift riktig?<br> <p> <p>Her finner du en oversikt over <a href=http://www.sn.no/ne/Aktorer.htm><b>tilbydere av eiendom og tomter. </b></a> <p>