Tilbake i pluss

Tilbake i pluss

De nordiske eiendomsfondene hentet seg inn igjen i fjerde kvartal etter et svakt tredje kvartal.

Jan Revfem

Fjerdekvartalstallene til IPD Nordic Property Fund Index (NPFI)som ble offentliggjort onsdag, viser en avkastning for fjorårets tre siste måneder på 2,3 prosent. I tredje kvartal var avkastningen negativ med 1,7 prosent (denne avkastningen må ha blitt revidert, red.anm.).

NPFI måler avkastning som endring i verdijustert egenkapital fra ett kvartal til et annet, og det er fjerde gang at tallene offentliggjøres.

Halvering
For hele 2011 ble avkastningen for den nordiske fondsindeksen 5,4 prosent, som er en betydelig reduksjon fra 10,6 prosent i 2010. Det femårige gjennomsnittet for indeksen er imidlertid negativt med 0,2 prosent. De seneste tre årene har den årlige avkastningen i gjennomsnitt vært 3,8 prosent.

IPD skriver at over 75 prosent av fondene som inngår i indeksen, leverte positiv avkastning i fjerde kvartal, mot bare 25 prosent i tredje kvartal.

Avkastningen i 2011 kan eksempelvis sammenliknes med hva ubelånte Aberdeen Eiendomsfond Norge I oppnådde, som var 8,6 prosent, men bare 0,9 prosent i fjerde kvartal, etter et verdifall. 

Oppmuntrende
- Det er oppmuntrende å se at de nordiske eiendomsfondene vender tilbake til positivt terreng. Resultatene de seneste seks månedene gjenspeiler likevel usikkerheten om det økonomiske klimaet og er i tillegg påvirket av valutabevegelser, kommenterer Håvard Bjorå, direktør i IPD Norden.

Både den norske og den svenske kronen styrket seg i fjerde kvartal mot euro. Det påvirket avkastningen positivt, ettersom indeksen noteres i euro.

IPD Nordic Property Fund Index består av 16 fond med en verdijustert egenkapital på til sammen 3,4 milliarder euro og brutto eiendomsverdier for 7,9 milliarder euro. Det tilsvarer snaue 60 milliarder kroner med dagens valutakurser. Fondene investerer primært i de nordiske landene. IPD opplyser at det er et mål å øke antall fond i indeksen fremover.

 


Til leie
Oslo

Kontor 400–1116 m²

Tjuvholmen Allé 11, Oslo

Tjuvholmen Allé 11

Les mer på NE.no


Store søk krever nybygg

Store søk krever nybygg

Les mer
700-800 boliger

700-800 boliger

Les mer
Nei – igjen

Nei – igjen

Les mer

Technopolis kjøper i Sverige

Technopolis kjøper i Sverige

Les mer
Ny rentesmell for Thon

Ny rentesmell for Thon

Les mer
Arkitekter flytter sammen

Arkitekter flytter sammen

Les mer