Mest lest, best dekning, flest lesere
Gir alt til stiftelse

Gir alt til stiftelse

Olav Thon gir bort formuen på 26 milliarder kroner til allmennyttige formål.


I en børsmelding tirsdag ettermiddag opplyser Olav Thon Eiendomsselskap (OLT) at Olav Thon Stiftelsen, som er under stiftelse, i dag ved gave har ervervet eierkontroll for 71,9 prosent. av aksjekapitalen i Olav Thon Eiendomsselskap ASA .

OLT eies av Olav Thon Gruppen AS, tidligere Thon Gruppen AS, med 6 867 400 aksjer og datterselskaper med 785 895 aksjer. Samlet eierandel utgjør 71,9 prosent av OLT.

OLT hadde ved børsslutt mandag en markedsverdi på 11 176 millioner kroner. Det betyr at stiftelsen vil ha verdier for litt over 8 milliarder kroner på dagens aksjekurser (1050 kroner). I tillegg har Olav Thon store verdier gjennom Olav Thon Gruppen AS og privat formue utenom selskapene.

Den nye Olav Thon Stiftelsen har som formål å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen AS og dets underliggende virksomheter langs de hovedlinjer som Olav Thon har lagt til grunn for sin  forretningsdrift, samt utdele midler til allmennyttige formål.

Overfor TV 2 anslår Thon at revisorer estimerer hele formuen til 26 milliarder kroner. Stiftelsen skal ha et styre bestående av syv medlemmer og skal altså ha to formål. Det første er å eie Olav Thon Gruppen og underliggende virksomheter. Det andre er å utdele midler til allmennyttige formål.

– Vi regner vel med at vi skal være i stand til å dele ut minimum 50 millioner per år. Av dette beløp regner jeg med at omtrent halvparten skal gå til forskning, særlig innen matematiske og naturvitenskapelige fagområder, inkludert medisinske fag, sier Olav Thon til TV 2.

Ifølge vedtektene kan det deles ut midler til å fremme fremragende entreprenørskap og til allmennyttige formål i lokalsamfunn der Olav Thon Gruppen driver virksomhet. Støtte kan også ytes til investering i fast eiendom til bruk i allmennyttige formål.

Olav Thon har ingen direkte livsarvinger.