Mest lest, best dekning, flest lesere
Selger stor industrieiendom

Selger stor industrieiendom

En større industrieiendom i Fana sør for Bergen er til salgs.


Salget gjennomføres ved salg av 100 prosent av aksjene i Rådal Eiendom AS og Skeielia 5 AS, selskaper som er eid av Jan Olav Jørgensen. Disse selskapene eier Skeievegen 76 (bildet), Fanaveien 221 C og Skeielia 5.

Eiendommene ligger i Skeie Næringspark og har ifølge en annonse fra Eiendomsmegler 1 en attraktiv beliggenhet ved et logistikknutepunkt. Beliggenheten er noe øst for Flesland flyplass i Rådal.

Næringsparken, som har atkomst fra hovedveien, har lav ledighet og består av ulike type virksomheter innenfor plasskrevende industri.

Dessuten er det nærhet til flere store utbyggingsprosjekter, og den nye godsterminalen i Bergen kan bli lagt til Rådal. I så fall ventes det å det resultere i økte leiepriser og et «betydelig verdiløft» for salgsobjektene, som også antas å ha et utbyggingspotensial.

Dagens eiendomsmasse er på totalt 7500 kvadratmeter og er skjermet fra boligbebyggelse og har ifølge annonsen gode utearealer med parkering på egen tomt, som er på 36 mål. Eiendomsmegler 1 mener eiendommene passer til ulike type virksomheter, som følge av fleksibel bygningsmasse og kjørebane rundt.

Årlige leie oppgis av Eiendomsmegler 1 til 10,7 millioner kroner, og det er lange leieavtaler, men også arealer som kan fristilles etter avtale med selger.

Antar vi rundt 10 millioner kroner i netto leieinntekter og et netto direkteavkastningskrav rundt 7,5 prosent, havner vi i området 130-140 millioner kroner.

Fredrik Stenevik i Eiendomsmegler 1 vil ikke overfor NE nyheter gå ut med noen prisantydning, men tror intervallet kan være realistisk. Det er basert på leieinntektene samt et videre utbyggingspotensial.