Mest lest, best dekning, flest lesere
Til salgs i Bodø

Til salgs i Bodø

En industrieiendom på Burøya ved Bodø havn er til salgs.


Det formelle salgsobjektet er salg av aksjene i eiendomsselskapet Kvitberget Eiendom AS. Dette selskapet er eid av Bomek Holding AS, der hovedaksjonær med 79 prosent er Rapp Holding AS, som via aksjeselskap er eid av mange aksjonærer.

De eier en industri/produksjonseiendom på 7350 kvadratmeter (se oversiktsbilde) på Burøya industriområde. Området er en del av Bodø havn og som er under utvikling. Burøya industriområde har flere store aktører, blant andre Shells tankanlegg.

Eiendommen (bildet) er sydvendt, har direkte atkomst til kai, og er ifølge et prospekt fra Nord-Megler vendt mot Bodø sentrum. Tomten er på drøye 24 mål. Salgsobjektet inneholder en industrieiendom med bygg fra 1915-2014 og med arealer fordelt over 7 bygg og 2 såkalte rubbhaller.

Det er et kontorbygg på 840 kvadratmeter på eiendommen, mens et bygg fra 1915 ikke er tatt med i salget og bør saneres til fordel for annen aktivitet.

Eiendommen er utleid til Rapp Bomek AS, som har spesialisert seg på branndører med karmer til offshore rigger, skip og liknende installasjoner. I tillegg har selskapet en betydelig aktivitet mot det norske byggmarkedet

Leieforholdet løper fra 1.1.2016 til 1.1.2031, med mulighet til hele 10 pluss 10 års forlengelse. Kontrakten er en «barehouse-kontrakt», det vil si at leietaker dekker normale eierkostnader og har alle forpliktelser med forvaltning, drift og vedlikehold.

Leietaker betaler også årlig forsikring og eiendomsskatt på henholdsvis 44 000 kroner og 165 000 kroner. Eiendomsskatten vil for øvrig neste år øke til 5,9 promille. Leien fra 1. januar er satt til 6,22 millioner kroner, mens antatt markedsverdi er ifølge prospektet vurdert til 75 millioner kroner.

Martin Tjærandsen i Nord-Megler sier til NE nyheter at det ikke er satt noe prisantydning, men han antar at taksten er et godt utgangspunkt. Med en eiendomsverdi på rundt 75. millioner kroner og med en årsleie på 6,22 millioner neste år, tilsvarer det en yield på 8,3 prosent. Det mener Tjærandsen er en «moderat prising».

Foto: Nordmegler AS