Mest lest, best dekning, flest lesere
Bygger stort i Nydalen

Bygger stort i Nydalen

AF Gruppen bygger ut i Nydalen for 522 millioner kroner.


Entreprenørgiganten opplyser i en melding torsdag at de har inngått avtale med Lillo Gård KS om bygging av såkalte Lillo Gård felt B1 og B2 i Nydalen (se illustrasjon). Lillo Gård KS eies blant annet av AF Gruppen, OBOS, Aspelin Ramm og Trond Mohn.

Lillo Gård består av totalt 440 leiligheter, et bydelstorg og en nyrestaurert gård. Gården og flere av bygningene omkring er vernet. De nye boligene blir beliggende sentralt, og AF Gruppen har tidligere bygget Lillohagen 1 og 2, som ligger i umiddelbar nærhet til Lillo Gård.

Felt B1 og B2 består av 178 leiligheter fordelt på fire blokker, inklusive to underetasjer med garasjeanlegg, tekniske rom og boder. I tillegg kommer ca. 3000 kvadratmeter med næringsarealer, samt tilhørende utomhusarbeider og infrastruktur.

Prosjektering er allerede startet, og forventet oppstart av grunnarbeider er mars 2017, mens planlagt ferdigstillelse er 3. kvartal 2019.

AF Gruppen skriver i meldingen at det er tatt forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før byggingen settes i gang. Prosjektet utføres som en totalentreprise og har altså en total verdi på 522 millioner kroner, eksklusive moms.

- Lillo Gård har blitt godt mottatt i markedet. Det har vært spennende å utvikle prosjektet i tett samarbeid med byggherren og vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen i meldingen.