Mest lest, best dekning, flest lesere
Storfangst for Entra

Storfangst for Entra

OPPDATERT: Entra får med Toll- og avgiftsdirektoratet videre for 15 år og til sammen 17 500 kvadratmeter.


Oppdatertt med utfyllende informasjon om eiendommene.

Det halvstatlige eiendomsselskapet opplyser i en børsmelding torsdag at Toll- og avgiftsdirektoratet har til sammen tegnet seg for 17 500 kvadratmeter i eiendommene Strømsveien 96 (se illustrasjon) på Helsfyr og Tollbugata 1 i Oslo sentrum.

Tolldirektoratet leier i dag hele eiendommene i Schweigaards gate 15 og Tollbugata 1, til sammen om lag 31 500 kvadratmeter. Disse leiekontraktene utløper 31. desember 2020.

Entra skriver i meldingen at de har hatt en lang dialog med Toll- og avgiftsdirektoratet for å finne en optimal løsning, og nå er de to partene blitt enige om følgende:

Toll- og avgiftsdirektoratet avdeling Oslo og Akershus leier i dag 7500 kvadratmeter i Schweigaards gate 15 og hele Tollbugata 1. De resterende 8500 kvadratmeterne blir i det nye prosjektet Strømsveien 96, og en flytting vil skje i september 2017.

Den nyrenoverte Strømsveien 96 er dermed fullt utleid. Dette er en eiendom på om lag 18 000 kvadratmeter, som Statens legemiddelverk også skal inn i. Fra januar 2017 blir den 18 100 kvadratmeterstore eiendommen tilgjengelig for nye leietakere. Bygget får miljøklasse B og sertifiseringen «BREEAM Very Good».

1. etasje er planlagt for noe utadrettet virksomhet, som handel, service- og kafévirksomhet. Dette skal kombineres med lobby/resepsjon, kantine for kontorarealene og et felles møteromssenter for brukerne av bygget. Hver etasjeflate i nybygget er på ca. 2200 kvadratmeter BTA, fordelt på to blokker. Etasjeflatene egner ifølge Entra seg godt for både cellekontor, teamrom og åpent landskap.

Tollbugata 1A består av til sammen 8525 kvadratmeter og ligger i nærheten av Oslo S. Bygningen stod ferdig så langt tilbake som i 1896, og eiendommen ble da beskrevet som en perle av en bygning og en av verdens vakreste tollbygninger.

Tollbugata 1A skal nå gjennomgå en omfattende rehabilitering som ventes å være ferdig i 2019. Tolldirektoratet flytter så fra Schweigaards gate 15 til Tollbugata 1, som dermed vil være fullt utleid.

Som en følge av fraflyttingen vil Schweigaards gate 15 stå tom, to år før kontrakten med Tolldirektoratet utløper. Men Entra mener beliggenheten til eiendommen er topp, rett ved siden av Oslo S.

Eiendomsselskapet skal derfor oppgradere Schweigaards gate 15 til en moderne og effektiv bygning som skal stå ferdig i 2020/2021. Schweigaards gate 15 er ifølge hjemmesidene til Entra totalt på 22 800 kvadratmeter og opprinnelig oppført i 1919. Eiendommen står på Byantikvarens Gule liste som bevaringsverdig. 

- Vi er svært tilfreds med et fortsatt langsiktig samarbeid med Toll- og avgiftsdirektoratet, som er en av Entras kjerneleietakere. Våre eiendommer i Strømsveien 96 og Tollbugata 1 vil bli fullt utleid med lange leiekontrakter, og vi ser frem til å tilby et høykvalitets kontorbygg i Schweigaards gate 15 til markedet, sier adm. direktør Arve Regland i Entra i en kommentar.

Illustrasjon: S.J. Arkitekter