Mest lest, best dekning, flest lesere
Fått ny eier

Fått ny eier

Kombinasjonseiendommen Stålfjæra 26 på Kalbakken har fått ny eier.


NE nyheter omtalte i oktober salget av eiendommen (bildet), som var eid av Hellum-familien. Eiendommen har altså adresse Stålfjæra 26 og ligger i den nedre delen av Kalbakken, nordvest i Groruddalen, men ikke langt fra Furuset.

Det formelle salgsobjektet var salg av aksjene i Hellum Eiendom AS. Magnus Asp i Asp Eiendom bekrefter overfor NE nyheter at de er kjøperen, men han ønsker ellers ingen publisitet rundt transaksjonen.

Asp Eiendom har tatt over et kombinasjonsbygg på 6271 kvadratmeter som er ført opp i 1987 og som består av kontor, lager- og logistikklokaler, samt garasje/parkering med 90 plasser. Kontordelen av bygget utgjør hele 4728 kvadratmeter.

Bruttoleie, inklusive garantileie i 2016, ble i en annonse oppgitt til 7,34 millioner kroner. Forutsetter vi snaue 7 millioner kroner i netto leieinntekter og et netto direkteavkastningskrav på 7-7,5 prosent, indikerer det en salgssum i området 90-100 millioner kroner.

Asp Eiendom står for øvrig ifølge Purehelp.no oppført med eierandeler i 9 selskaper, blant andre Stålfjæra Panorama AS. Det nye eierselskapet omsatte i 2015 for 11,4 millioner kroner, mens bokført balanse ved utgangen av fjoråret utgjorde 126,6 millioner kroner.

Aksjene i selskapet er eid av Magnus Asp, som også – ikke så overraskende – er adm. direktør og styreleder.