Mest lest, best dekning, flest lesere
Verdt 15 milliarder

Verdt 15 milliarder

Markedsverdien av Eiendomsspar når nye høyder.


Aksjonærene i Eiendomsspar med Christian Ringnes i spissen kan se tilbake på nok et godt nytt aksjeår noen dager før børsåret er omme. NE nyheter skrev på nyttårsaften i fjor at aksjekursen i Eiendomsspar knuste kursutviklingen til de tre store børsnoterte eiendomsselskapene, Olav Thon Eiendomsselskap (OLT) og Entra og Norwegian Property (NPRO).

Kursen økte fra 192 kroner ved utgangen av 2014 til 287 kroner per 30. desember 2015, en kursoppgang på hele 44 prosent. Ved børsslutt i forrige uke sluttet kursen på den såkalte OTC-listen på hele 380 kroner, altså en oppgang i år på om lag 32 prosent. Med om lag 39,7 millioner aksjer, fratrukket direkte og indirekte eide aksjer, priser det Eiendomsspar til nærmere 15,1 milliarder kroner.

10 mrd. i skjulte verdier
Bokført egenkapital per aksje i selskapet ved utgangen av september var 131 kroner per aksje, som gir merverdier for nesten 10 milliarder kroner. Fra kvartalsslutt har for øvrig aksjekursen steget fra 345 kroner til 380 kroner.

Eiendomselskapene har i år hatt hjelp av fortsatt lave renter, selv om disse er på vei opp, samtidig som konsumprisene har steget mye. Dette gir riktig nok en kortvarig effekt, ettersom prisstigningen ventes å falle neste år. Men Oslo Børs har steget til nye høyder, og alternative renteplasseringer er fortsatt en dårlig butikk.

Den største aksjonæren i Eiendomsspar er Eiendomsspar Invest AS med 50,3 prosent, et selskap som i november var eid med 49 prosent av Eiendomsspar og 51 prosent av Victoria Eiendom. Eiendomsspar eier direkte drøyt 1,8 millioner aksjer, eller om lag 3,3 prosent, av eget selskap, etter tilbakekjøpsprogrammet i vår.

Vellykket program
Dette programmet har vært vellykket, ettersom disse aksjene ble kjøpt til kursnivåer på 310 kroner. Da lå kursen på 280 kroner i markedet, slik at tilbudet til aksjonærene lå en del over markedskurs. Verdijustert egenkapital per aksje i Eiendomsspar ble den gangen beregnet til 325 kroner.

Ser vi på utviklingen til de tre andre børsnoterte eiendomsselskapene, har det ikke gått like bra. OLT er hittil i år opp 13,7 prosent og noteres nå til 157,50 kroner. OLT var i forrige uke verdt 16,96 milliarder kroner og er dermed fortsatt størst av eiendomsselskapene på børs.

Tungt i NPRO
Entra-aksjen har steget med pene 25,7 prosent til 84,50 kroner og er fortsatt hakket større enn Eiendomsspar med en børsverdi på 15,52 prosent. NPRO-aksjen er imidlertid «bare» opp 9 prosent til 9,80 kroner.

Aksjen prises dermed et stykke under budet på 10,80 kroner som John Fredriksen kom med da han etter regelverket måtte legge inn et bud på hele selskapet.  Børsverdien av NPRO er nå på 5,37 milliarder kroner.

Selskapet har i år solgt unna Skøyen-porteføljen for drøyt 2,5 milliarder kroner og Stortingsgata 6 for drøye 500 millioner kroner, men ikke lykkes med nye vekstfremmende kjøp.