Mest lest, best dekning, flest lesere
Kjøpte på Billingstad

Kjøpte på Billingstad

Et syndikat satt opp av Arctic Securities har kjøpt Billingstadsletta 11.


Det formelle salgsobjektet er salg av single purpose-selskapet Lundekroken Næring AS, som eier 2 seksjoner i Billingstadsletta 11 (bildet), samt tilhørende ideell andel av eierseksjonssameiet. Eiendommen ble ført opp i 2008 og er ifølge en «skryteannonse» fra Malling & Co på 12 400 kvadratmeter.

Malling & Co har vært oppdragsgiver for DNB Markets i salget. Lundekroken Næring AS er via selskapet Lundekroken AS eid av en rekke aksjonærer, der ingen av aksjonærene har mer enn 10,6 prosent.

Foruten næringsseksjonene består området ifølge Schage Eiendom også av 255 leiligheter fordelt på 10 leilighetsbygg. Schage oppgir for øvrig næringsarealene til ca. 6600 kvadratmeter, men det er 290 parkeringsplasser som følger med (t.h. på bildet), hvorav 90 plasser for Billingstadsletta 13.

Seksjonene er for tiden leid ut til REMA 1000, treningskjeden Elixia, Garderobe Mannen AS, og Lundekroken Drift og Parkering AS.

Det er altså et syndikat satt opp av Arctic Securities som nå har tatt over. I et brev til leietakerne fra 25. november heter det at selskapet Billingstadsletta 11 Invest AS 27. oktober overtok aksjene i Lundekroken Næring AS som eier eiendommen i Billingstadsletta 11.

Det nye selskapet administreres av Arctic Business Management AS, som blir det nye kontaktpunktet ved forhold som berører eier av eiendommen. Lundekroken Drift og Parkering AS har forvaltet eiendommen siden 2008 og vil fortsatt være leietakernes kontakt vedrørende drift og forvaltning.

Lundekroken Næring AS hadde i 2015 leieinntekter på 14,45 millioner kroner, opp fra 14,22 millioner i 2014. Forutsetter vi eksempelvis 14,7 millioner i brutto leieinntekter i år, netto inntekter rundt 13,7 millioner kroner og et netto direkteavkastningskrav på 6 prosent, indikerer det en salgssum i området 225-230 millioner kroner.

Et avvik i yielden på 0,25 prosentpoeng endrer brutto eiendomsverdier med om lag 10 millioner kroner, mens et avvik i netto leieinntekter med 250 000 kroner påvirker verdiene med snaue 5 millioner.

Fast eiendom var for øvrig i balansen ved utgangen av 2015 bokført til 123 millioner kroner. Den bokførte egenkapitalen i selskapet var solid, 100,6 millioner, så trolig er den reelle egenkapitalen mer enn det dobbelte.