Mest lest, best dekning, flest lesere
Nytt storprosjekt fra Ferd

Nytt storprosjekt fra Ferd

Ferd Eiendom vil utvikle opp mot 200 boliger i Ensjøveien 3-5.


Ferd skriver på hjemmesidene at de er i gang med å regulere et nytt boligprosjekt i Ensjøveien 3–5, der det kan bli plass til 198 leiligheter (se illustrasjon). Dette skal bli boliger med «gode utearealer og høy bokvalitet». I tillegg til boligene kommer butikker og andre publikumsrettede funksjoner.

Ferd mener reguleringsforslaget gir byrådet mulighet til å følge sine erklærte prinsipper for byutvikling. Eiendomsselskapet lover både gode solforhold og utsikt over byen og fjorden, samt kort vei til kollektivtransport og nærhet til både viktige sentrumsfunksjoner og store grøntarealer.

Det nye storprosjektet blir også naboen til Tiedemannsbyen, der Ferd Eiendom er kommet rundt halvveis med å bygge 1400 boliger. I Ensjøveien 3-5 vil Ferd bygge mer enn planprogrammet tillater.

– I denne planen utfordrer vi kommunen til å velge et prosjekt som gir 68 boliger ekstra sammenliknet med områdeplanen. Og det foreligger gode grunner til å imøtekomme dette synes vi, både ut fra kvalitetene i prosjektet og overordnende mål for boligpolitikken i Oslo, sier markedssjef Silje Strøm i Ferd Eiendom til hjemmesidene.

Strøm mener mye har skjedd siden den gjeldende områdeplanen for Ensjø ble vedtatt i 2004. Oslo er i denne perioden blitt Europas raskest voksende hovedstad, som har et «presserende behov for nye boliger». En miljømessig bærekraftig byutvikling forutsetter dessuten at det bygges høyere og tettere nær kollektivknutepunktene.

De som tolker dette som at Ferd utfordrer den gjeldende reguleringen, har tippet helt riktig.

– Her foreligger etter vårt syn gode grunner til at myndighetene kan fravike noen av de gamle kravene til etasjeantall og utnyttelsesgrad, sier Silje Strøm.

Hun forsvarer den økte utnyttelsen med gode bokvaliteter med grønne takhager, private balkonger, terrasser, romslige grønne gårdsrom og private forhager. Hadde Ferd Eiendom fulgt det opprinnelige planprogrammet fra 2004, ville det ha betydd 130 boliger og ikke de planlagte 198.

Illustrasjon: Arcasa Arkitekter