Mest lest, best dekning, flest lesere
Vil utvikle 8000 m2

Vil utvikle 8000 m2

Eiendomsspar har startet detaljreguleringen av Tvetenveien 11.


Eiendomsspar kjøpte i 2014 den tidligere eiendommen til Timms Reperbane i Tvetenveien 11, rett ved siden av Østre Gravlund på Bryn. Timms Reperbane produserer tauverk, men har flyttet til andre lokaler.

I dag holder Kontorrama til på eiendommen (bildet), et selskap som leverer møbler til bedrifter og offentlig miljø. Men nå har Eiendomsspar igangsatt en regulering til boliger på den skjermede tomten. Dette er en tomt som følger den gamle taufabrikken, som i sin tid krevde en lang bygningsstruktur.

Planforslaget skal ikke konsekvensutredes, men nå starter altså detaljreguleringen. Store deler av den opprinnelige reperbanen er nedbrent, og Eiendomsspar vil omregulere eiendommen til kombinerte formål innenfor allmennyttige bruk og næringsvirksomhet i den eksisterende bygningen, samt boliger og gang- og sykkelvei.

Eiendomsspar vil anlegge blokk- og rekkehusbebyggelse langs eksisterende Teisen Vest Borettslag. Ifølge hjemmesidene til Eiendomsspar planlegges det 60-65 leiligheter i blokkbebyggelse og 14 rekkehus på eiendommen. Det blir parkeringsplasser i kjelleren.

Totalt der det snakk om et boligprosjekt på inntil 8000 kvadratmeter dersom omreguleringen går i orden.