Mest lest, best dekning, flest lesere
Solgte senter

Solgte senter

Markveien Senter er solgt.


Dermed har det gått raskt med salget av bydelssenteret, som NE nyheter omtalte i midten av november. Malling & Co har vært megler i salget, og Markveien 35 står oppført på en «skryteliste» over salgene de har vært transaksjonsrådgiver for i 2016.

Det har ikke lykkes NE nyheter å få rede på hvem som er kjøperen eller hva prisen er. Senteret, som har adressen Markveien 35, ble solgt fra Thore Liverød til Storebrand Eiendomsfond i 2007, men skiftet eier våren 2015.

Da kjøpte sveitsiske Partners Group store deler av porteføljen til Storebrand Eiendomsfond for 3709 millioner kroner, blant annet Markveien 35. Forvalteren Union Eiendomskapital kjøpte senteret i 2007 til en yield på 5,5 prosent og bladde den gangen opp 230 millioner kroner.

Da utgjorde brutto leieinntekter 16,2 millioner kroner. Det harmonerer imidlertid dårlig med en yield på 5,5 prosent og 230 millioner i verdi, som skulle tilsvare lave 12,65 millioner i nettoinntekter.

Men NE nyheter skrev i november at leieinntektene er økt fra 12,5 millioner kroner i 2011 til rundt 17 millioner kroner i året. Med la oss si 15,5 millioner i netto leieinntekter og den samme yielden som i 2007, priser det senteret til rundt 280 millioner.

Det som kan dra yielden opp og salgssummen ned, er den ikke altfor lange gjennomsnittlige lengden på leiekontraktene er 3,8 år. Eiendommen har leietakere som Kiwi, Lindex og Posten Norge.

Leienivåene ifølge en «teaser» som ble sendt ut i høst, var på 2400 kroner per kvadratmeter. Det skal være et betydelig oppsidepotensial, og eiendommen kan også øke arealet som er for utleie, som isolert sett trekker opp verdiene.

Totalt er Markveien 35 på 7770 kvadratmeter, hvorav handelsarealene utgjør 4617 kvadratmeter, kontorarealene 2196 kvadratmeter. 35 000 kroner kvadratmeteren priser eiendommen til om lag 270 millioner.