Mest lest, best dekning, flest lesere
Solgte på Fornebu

Solgte på Fornebu

Aberdeen har solgt konverteringsobjektet Fornebuveien 38-44.


NE nyheter omtalte salget i august i år i forbindelse med halvårsrapporten til gårdeier Aberdeen Eiendomsfond Norge 1.

Fornebuveien 38-44 (bildet) er en kontoreiendom på snaue 13 000 kvadratmeter, og der det ved halvårsskiftet var bare 0,8 år igjen av leiekontraktene. Aberdeen innrømmet i fjerdekvartalsrapporten i 2015 at det var utfordringer knyttet til utleiesituasjonen i bygget.

Konklusjonen ble derfor at en boligkonvertering er mer hensiktsmessig i bygget, som har huset Widerøes Flyselskap.

- Vi har nå solgt eiendommen, overtakelse skjedde i desember, bekrefter transaksjonssjef Jens-Petter Guthus i Aberdeen overfor NE nyheter. Han vil ikke offentliggjøre hvem kjøperen er eller hva prisen ble.

Årlige leieinntekter utgjorde ifølge tredjekvartalsrapporten til fondet 16,2 millioner kroner. Som en kontaktstrømeiendom med noe lengre leiekontrakter, hadde eiendommen trolig kunne selges for bortimot 300 millioner kroner.

Men ettersom dette er et konverteringsobjekt, blir det bare gjetning å estimere en pris, uten noen konkret omregulering. Tomteprisen for boliger på Fornebu ligger til dels på godt over 10 000 kroner kvadratmeteren.

Guthus bekrefter videre at Aberdeen har kjøpt en lager- og logistikkeiendom i Gneisveien på Skedsmo, altså i nabolaget til DHL-bygget. Aberdeen registrerte 6. desember selskapet Gneisveien Holding AS med lovens minste krav til aksjekapital, 30 000 kroner.

Foto: Kjetil Ree/Commons Wikimedia