Mest lest, best dekning, flest lesere
Nådde 70 mrd.

Nådde 70 mrd.

Transaksjonsvolumene i 2016 nådde pene 70 milliarder kroner.


Det har i hvert fall CBRE Norge kommet frem til. I en pressemelding torsdag skriver eiendomsrådgiveren at volumene i år blir de nest høyeste som noensinne er registrert. Det er bare ekstremvolumene i fjor på 120 milliarder kroner (andre opererte her med opp mot 130 milliarder) som overgår årets omsetning av næringseiendom over 50 millioner kroner.

Selv om volumene i år er 58 prosent ned fra fjorårets rekordvolumer, har CBRE for i år kommet frem til over 220 transaksjoner over de magiske 50 millioner kronene. Det er et rekordhøyt antall, som understreker den solide aktiviteten i det norske transaksjonsmarkedet, noe Union Gruppen var inne på i september.

20 prosent utlendinger
CBRE skriver i pressemeldingen at den sterke inngangen av utenlandsk kapital i det norske markedet fortsatte i 2016, med en utenlandsandel på 20 prosent av de totale volumene. Denne andelen er riktig nok – med CBREs anslag – ned fra 40 prosent i 2015. I milliarder blir det en nedgang fra 48 milliarder kroner til 14 milliarder.

Den utenlandske kapitalen i kombinasjon med norske institusjonelle investorer som jakter kjerneprodukter, har ført til at direkteavkastningskravet for de beste kontoreiendommene – prime yield – har falt til rekordlave 3,75 prosent.

Kom tilbake
Ser vi på de ulike sektorene, står kontorsektoren i 2016 for 42 prosent av de totale volumene. Industri- og logistikkmarkedet kom tilbake i år etter et heller tregt 2015 og utgjorde ifølge CBRE 21 prosent av totalen. Den største transaksjonen i år – uansett sektor – er amerikanske Madisons salg av Statoils kontor på Fornebu (bildet) til et syndikat satt opp av Arctic Securities for 3,9 milliarder kroner.

Adm. direktør John O. Solberg i CBRE Norge sier i pressemeldingen at det er oppmuntrende å se den vedvarende etterspørselen for eiendomsinvesteringer i Norge. CBRE tror sterkt på at den internasjonale kapitalen har bidratt til en endring i det norske eiendomsmarkedet når det gjelder transparens, likviditet og dermed årlige transaksjonsvolumer.

Fortsatt liv
- I tillegg til et antall skarpt prisede transaksjoner av kjerneeiendommer, tror vi at en betydelig aktivitet fant sted i industrisektoren. Noen interessante transaksjoner med en underliggende eksponering mot den norske oljenæringen, gir et inntrykk av at investorer har en tro på et fortsatt liv for denne svært viktige sektoren for norsk økonomi, sier Solberg i meldingen.

Han mener en bedring i oljenæringen vil skape noen interessante muligheter i andre sektorer og markeder, og CBRE spår at 2017 i så måte blir et år for posisjonering.

Analysesjef Igor Petkovic i CBRE tror på nok et sterkt transaksjonsår i 2017. Spådommen nå helt mot slutten av 2016 er mer enn 200 transaksjoner neste år over 50 millioner kroner og årsvolumer i området 60-70 milliarder.